Bullshot. Demostrando que os shooters molan máis en galego. - Mola!