Que a terra che sexa leve, Stephen Hawking. Recopilamos as súas grandes aparicións en series e filmes - Mola!