En cumplimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que, mediante a cumplimentación dos nosos formularios, os seus datos personais quedarán incorporados e serán tratados nun fichero automatizado, titularidad de Mola! coa finalidade de poder xestionar a súa solicitude, así como para mantenerlle informado de futuras promocións, noticias e novedades relacionadas.

Mola! comprométese a tratar de forma confidencial os datos de carácter persoal facilitados e a non comunicar ou ceder dita información a terceiros.

Vostede poderá de forma libre e voluntaria facilitar a información que se lle pide nos formularios salvo nos campos que aparecen como obrigatorios. A non introducción da información solicitada como obrigatoria poderá ter como consecuencia que non poida atenderse a súa solicitude.

Á súa vez, e en virtude do establecido na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio electrónico Mola! informa de que poderá utilizar as direccións de correo electrónico facilitadas, para remitirlle información acerca dos seus productos e servizos, avisos e ofertas e, en xeral, información de carácter comercial de interés relativa á actividade da empresa.

Asimesmo, informámoslle da posibilidade que ten de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal, mediante correo electrónico dirixido a info@mola.org